turystyka Wiadomości Branżowe

„Wspólny projekt” Fundacji Sztuki Polskiej ING oraz Muzeum Sztuki w Łodzi

Konkurs „Wspólny projekt” organizowany przez Fundację Sztuki Polskiej ING oraz Muzeum Sztuki w Łodzi skierowany jest do twórców, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Tematem pierwszej edycji konkursu są prototypy miejskie, a nagrodą

Konkurs „Wspólny projekt” organizowany przez Fundację Sztuki Polskiej ING oraz Muzeum Sztuki w Łodzi skierowany jest do twórców, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Tematem pierwszej edycji konkursu są prototypy miejskie, a nagrodą możliwość zrealizowania swojego pomysłu w Łodzi, przy pełnym wsparciu obu instytucji.

Tematem konkursu jest prototyp miejski, rozumiany jako pomysł, projekt czy narzędzie odnoszące się do przestrzeni miejskiej, generujące dla niej nowe rozwiązania. Prototyp może być zaprojektowany w dowolnej formie, w tym instalacji, działań performatywnych, badawczych, audialnych czy filmowych.

Celem konkursu jest wspieranie młodych artystów działających w szeroko pojętym obszarze sztuk wizualnych – stwierdza Maria Rubersz, prezes Zarządu Fundacji Sztuki Polskiej ING. Szczególny nacisk kładziemy na sam proces realizacji projektu przez artystę w ścisłej współpracy z instytucjami sztuki – dodaje M. Rubersz.

Laureat konkursu będzie miał możliwość rozwijania swojego pomysłu i wspólnego tworzenia projektu przy pełnym wsparciu organizatorów konkursu – Fundacji Sztuki Polskiej ING oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Będzie przede wszystkim ściśle współpracował z kuratorkami programu „Ekologii miejskich” – Aleksandrą Jach i Katarzyną Słobodą. Artysta zdobędzie doświadczenie w zakresie realizacji projektu, począwszy od współpracy z fundacją, muzeum i innymi instytucjami kultury po planowanie budżetu oraz prowadzenie negocjacji. Wszystkie informacje dotyczące konkursu wraz z regulaminem są dostępne na stronie www.msl.org.pl oraz www.ingart.pl 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 lutego 2013 r. Realizacja projektu pomyślana jest jako proces, a jego upublicznienie wstępnie zaplanowano na przełom kwietnia i maja przyszłego roku.

Fundacja Sztuki Polskiej ING zajmuje się promocją polskiej sztuki współczesnej budując kolekcję oraz realizując projekty artystyczne, takie jak wystawy czy publikacje. Fundacja została utworzona w 2000 roku przez działające w Polsce spółki z Grupy ING. Kolekcja jest eksponowana w siedzibach fundatorów i udostępniana na wystawach organizowanych w instytucjach sztuki. Dzieła wchodzące w skład kolekcji to prace polskich artystów powstałe po 1989 roku. Więcej informacji na temat Fundacji Sztuki Polskiej ING na stronie www.ingart.pl

Muzeum Sztuki w Łodzi jest jednym z najstarszych muzeów sztuki nowoczesnej na świecie i jedynym muzeum w Polsce z tak obszerną kolekcją sztuki XX i XXI wieku. Misją Muzeum jest kreowanie warunków umożliwiających współczesnemu odbiorcy komunikację z twórczością artystyczną minionych i obecnych pokoleń, a poprzez to rozbudzanie w nim umiejętności samodzielnego widzenia, rozumienia i odczuwania otaczającej go rzeczywistości. Więcej informacji o Muzeum można znaleźć na stronie www.msl.org.pl

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy