Ciekawostki

Strategia przemysłu zbrojeniowego

Firma BAE Systems z zadowoleniem przyjęła publikację pt. „Strategia Przemysłu Zbrojeniowego w Wielkiej Brytanii” (Defence Industrial Strategy for the United Kingdom). Dokument ten został opublikowany

Firma BAE Systems z zadowoleniem przyjęła publikację pt. „Strategia Przemysłu Zbrojeniowego w Wielkiej Brytanii” (Defence Industrial Strategy for the United Kingdom). Dokument ten został opublikowany po konsultacjach z przemysłem obronnym. Określa zdolności i możliwości, jakie będą konieczne do wyposażenia i wsparcia sił zbrojnych Wielkiej Brytanii oraz do zachowania jednej z czołowych pozycji pod względem obronnym na świecie.

W Strategii zauważono, że zapewnienie najlepszych możliwych technologii oraz zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych wymaga partnerskiej pracy rządu i przemysłu. Dostrzeżono też, iż ze względów strategicznych związanych z zaspokojeniem własnych potrzeb Wielka Brytania powinna zapewnić sobie wystarczającą kontrolę nad wszelkimi technologiami wykorzystywanymi za granicą.

Mike Turner, prezes BAE Systems komentuje: „Cieszy nas stopień zaangażowania brytyjskiego przemysłu obronnego pod przewodnictwem Sekretarza Obrony Johna Reid oraz Ministra ds. Zaopatrzenia Wojska, Lorda Draysona. Jesteśmy też zadowoleni z zaangażowania innych agend rządowych. Cieszymy się, że w Strategii uznano konieczność utrzymania w Wielkiej Brytanii najwyższych zdolności i możliwości integracji systemów w sektorze lotniczym, lądowym i morskim. Są one niezbędne, by brytyjskie siły zbrojne miały niezależność operacyjną oraz by przemysł obronny w Wielkiej Brytanii utrzymał najwyższy światowy poziom.”

Kwestie kluczowe dla BAE Systems to:

*
Doprowadzenie do znacznie bardziej otwartego i przejrzystego dialogu pomiędzy Ministerstwem Obrony a brytyjskim przemysłem zbrojeniowym, co pozwoli bardziej efektywnie planować inwestycje w ludzi, ich szkolenie, technologie i sprzęt.
*
Koniec nierównomiernego rozwoju przemysłu – podstawowy krok dla zapewnienia zdrowej, rentownej i innowacyjnej bazy przemysłu obronnego w Wielkiej Brytanii.
*
Uznanie, że zapewnienie kompleksowego wsparcia będzie zależało od partnerskiej współpracy oraz różnorodnych mechanizmów kontraktowych. Podkreślone też zostało zapotrzebowanie na optymalne z punktu widzenia jakości i ceny rozwiązania, które spełnią wymogi brytyjskich sił zbrojnych.

„Ten dokument stawia wyzwania przed nami wszystkimi – zarówno przed rządem, jak i przemysłem. BAE Systems jest gotowe stawić czoło tym wyzwaniom we wspólnym interesie obronnym” – dodał Mike Turner.

SEKTOR MORSKI

BAE Systems podziela wyrażony w Strategii pogląd mówiący, że konsolidacja w tym sektorze przyniosłaby korzyści dla istotnej części pracy nad zaawansowanymi okrętami nawodnymi, podwodnymi oraz ich technologicznego utrzymania. Firma dostrzega potrzebę stworzenia sprzętu i zapewnienia technicznego wsparcia za rozsądną cenę. Dotyczy to w szczególności łodzi podwodnych.

SEKTOR POWIETRZNY

BAE Systems i Ministerstwo Obrony dążą wspólnie do wypracowania długofalowego systemu współpracy, który umożliwiałaby zapewnienie kompleksowego wsparcia technologicznego dla znaczącej części floty samolotów.

Stwierdzono, że bojowe bezzałogowe statki powietrzne (UCAV) oraz bezzałogowe statki powietrzne (UAV) będą odgrywać istotną rolę w przyszłości sił zbrojnych. W styczniu BAE Systems będzie pracować nad podpisaniem w tym zakresie umowy z Ministerstwem Obrony. Resort zamierza inwestować w program rozwoju nowych technologii związanych z UCAV oraz UAV, z kolei firma ma w tej dziedzinie spore doświadczenie i umiejętności. Jej pierwsza w pełni niezależna misja bezzałogowego statku odbyła się w przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii 18 sierpnia 2005 roku i zakończyła sukcesem.

SEKTOR LĄDOWY

BAE Systems dostarcza dziś 95% sprzętu używanego przez Brytyjską Armię. Związek pomiędzy firmą a armią ulegnie dalszemu zacieśnieniu po dzisiejszym podpisaniu zasadniczej umowy o współpracy pomiędzy BAE Systems a ministerstwem. Na mocy umowy BAE Systems będzie odpowiedzialne za wsparcie obecnych i przyszłych opancerzonych pojazdów bojowych. Obie strony będą współpracować w efektywnym i kompleksowym zarządzaniu flotą. Współpraca ta zapewni brytyjskim siłom zbrojnym sprzęt, który gwarantuje nam przewagę oraz bezpieczeństwo żołnierzy.

Ambicją BAE Systems jest przyjęcie wiodącej roli w realizacji programu FRES. Aby mieć pewność, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu, firma rozwija swoje systemy lądowe we współpracy z Ministerstwem Obrony.

O BAE Systems:

BAE Systems jest międzynarodową firmą, zajmującą się rozwojem zaawansowanych systemów obronnych i lotniczych, ich dostawami i serwisem. Specjalizuje się w technologiach lotniczych, lądowych, morskich i kosmicznych. Projektuje i produkuje samoloty wojskowe, okręty nawodne i podwodne, systemy radarowe, awioniczne, komunikacyjne i elektroniczne, a także systemy broni kierowanych oraz zapewnia obsługę posprzedażną tych produktów. BAE Systems od ponad 100 lat współkształtuje trendy rozwoju tej dziedziny i opracowując inteligentne systemy obronne nowej generacji wyznacza standardy innowacji na przyszłość. BAE Systems działa na pięciu kontynentach, na potrzeby klientów z około 130 krajów. Firma zatrudnia przeszło 90 000 pracowników, a roczna sprzedaż należących do niej działów oraz spółek joint venture kształtuje się na poziomie 14,8 mld GBP.

http://media.edelman.pl/pr/48831/strategia-przemyslu-zbrojeniowego-zgodna-z-oczekiwaniami-bae-systems

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy