turystyka Wiadomości Branżowe

Sprawd? pogod? w Netia Player

Od 20 lipca w Netia Playerze dost?pna jest rozbudowana prognoza pogody TVN Meteo. To kolejna us?uga, która wzbogaci?a ofert? Telewizji Osobistej Netii. Uruchamiaj?c aplikacj? (wid?et) TVN Meteo w Netia Playerze, klienci znajd? szczegó?ow? prognoz?

Od 20 lipca w Netia Playerze dost?pna jest rozbudowana prognoza pogody TVN Meteo. To kolejna us?uga, która wzbogaci?a ofert? Telewizji Osobistej Netii.

Uruchamiaj?c aplikacj? (wid?et) TVN Meteo w Netia Playerze, klienci znajd? szczegó?ow? prognoz? pogody na kolejne 14 dni z przewidywan? temperatur?, zachmurzeniem, pr?dko?ci? wiatru, prawdopodobie?stwem burz i opadów atmosferycznych. W ramach us?ugi dost?pne s? tak?e materia?y wideo, raporty i informacje TVN Meteo, równie? wakacyjne i regionalne. Najnowsze doniesienia pogodowe obejmuj? obszar kraju i ?wiata.

Serwis pogodowy to kolejna us?uga z oferty TVN dost?pna w Netia Playerze. Od kwietnia dla u?ytkowników dost?pny jest TVN Player, a w nim najlepsze seriale, filmy, programy rozrywkowe i publicystyczne stacji z Grupy TVN. Ostatnio w ramówce TVN Player pojawi?y si? ciekawe nowo?ci, a w?ród nich mo?liwo?? obejrzenia w godzin? po emisji najnowszego wydania Faktów. Inne nowe programy to m.in. ?Perfekcyjna Pani Domu?, ?Smakuj ?wiat z Pascalem? czy ?Wojciech Cejrowski. Boso?.

Netia na bie??co poszerza ofert? programów i aplikacji dost?pnych w Netia Playerze, nowoczesnym dekoderze HD, dost?pnym w ramach Telewizji Osobistej. Za pomoc? urz?dzenia mo?na odbiera? darmow? cyfrow? telewizj? naziemn? oraz p?atn? telewizj? cyfrow?. Netia Player umo?liwia równie? wygodny i szybki dost?p na ekranie telewizora do popularnych serwisów internetowych (np. YouTube, Facebook, Gazeta.pl) i wideo na ?yczenie. Netia Player mo?e s?u?y? tak?e jako baza w?asnych multimediów, bezpo?rednio z dysku USB lub ??cz?c si? z innymi bezprzewodowymi urz?dzeniami wspieraj?cymi technologi? DLNA, staj?c si? multimedialnym sercem domu.

 

***

O Netii:

Netia S.A. jest jednym z najwi?kszych, a jednocze?nie najszybciej rozwijaj?cych si? operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne u?ytkownikowi rozwi?zania on-line.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy