społeczność turystyka

Historia i dzieje współczesne Czirokezi

W czasie amerykańskiej wojny o niepodległość stanęli po stronie Anglików. W latach 30. XIX w. zaczeli posługiwać się własnym alfabetem sylabicznym (zob. Sekwoja), wydawać własne

W czasie amerykańskiej wojny o niepodległość stanęli po stronie Anglików. W latach 30. XIX w. zaczeli posługiwać się własnym alfabetem sylabicznym (zob. Sekwoja), wydawać własne publikacje (zob. Elias Boudinot) i tworzyć podstawy autonomicznego systemu polityczno-społecznego (zob. New Echota).

W okresie przesiedleń Indian zmuszeni do opuszczenia swego terytorium i udania się na Terytorium Indiańskie w dzisiejszym stanie Oklahomie, gdzie do dziś mieszka wielu z nich.

Liczebność w roku 2000: Dzięki popularności plemienia wśród Amerykanów oraz liberalnym (w przeszłości) zasadom przyjmowania do plemienia (m.in. byłych niewolników murzyńskich i Metysów)

Czirokezi są dziś najliczniejszą grupą plemienną w USA i całej Ameryce Północnej. Według danych U.S. Census Bureau, podczas spisu powszechnego w 2000 roku 281 069 obywateli USA zadeklarowało, że jest pochodzenia Cherokee, zaś 729 533 oświadczyło, że ma pochodzenie wyłącznie lub między Cherokee.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#CZIROKEZI

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy