Ciekawostki Zdrowie

Hipoterapia

Z hipoterapii korzystają głównie dzieci. To dla nich ważny jest kontakt z tak pięknym i przyjaznym zwierzęciem, jakim jest koń. Co jest celem takiej terapii? Czy w ogóle kontakt ze zwierzęciem może komukolwiek pomóc? Oczywiście. Nikt już nie wątpi w efekty dogoterapii. Dlaczego więc hipoterapia miałaby nie być możliwa? Celem takiej terapii jest pomoc ludziom chorym. Z hipoterpii mogą korzystać zarówno dorośli jak i dzieci.

ipoterapia  Hpoterapia  Hioterapia  Hipterapia  Hipoerapia

Celem hipoterapii jest pomoc osobom chorym fizycznie czy psychicznie. Hipoterapia jest jednym z elementów rehabilitacji leczniczej, prowadzona jest przez specjalistę i zwykle jest to na zlecenie lekarza.

Leczenie przy pomocy zwierzęcia jakim jest koń ma swoje wskazanie i przeciwwskazania.
Korzyści z hipoterapii mogą odnieść dzieci i dorośli z różnymi chorobami i dysfunkcjami. Jednak pamiętajmy, ze dana osoba może cierpieć na takie schorzenie fizyczne czy psychiczne, w którym hipoterapia może mu wręcz zaszkodzić. Dlatego też, zanim dany człowiek zacznie korzystać z hipoterapii, musi mieć brak przeciwwskazań od jego lekarza. Jednak nie każdy lekarz może wiedzieć, czy hipoterapia będzie wstanie pomóc pacjentowi czy może mu zaszkodzić, ponieważ nie zna specyfiki tej pracy. Dlatego ostateczną decyzję o przyjęciu na hipoterapię, podejmuje właśnie hipoterapeuta. Może on nawet nie zgodzić się na hipoterapię, jeśli uzna, że mogłaby ona zaszkodzić danej osobie. Poza tym, hipoterapeuta decyduje o tym, jaka forma hipoterapii może byc pomocna w konkretnym przypadku.

Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to hipoterapia w ich przypadku jest wskazana, jeśli cierpią na takie choroby jak stwardnienie rozsiane, stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po udarze mózgu i inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym. Jednak to nie wszystko. Hipoterapia może być też stosowana u osób które są uzależnione, cierpią na patologie społeczne, czy są chore psychicznie lub mają jakieś zaburzenia związane z psychiką.

Jeżeli chodzi o formy hipoterapii, to jest ich kilka. Oczywiście, granice pomiędzy poszczególnymi formami nie są sztywne, czasami może na siebie zachodzić kilka form hipoterapii.
Jedną z takich form jest właśnie fizjoterapia na koniu. W jej przypadku zwraca się uwagę na prawidłowe wykorzystanie terapeutycznych właściwości ruchu konia dla usprawniania ruchowego danego pacjenta. Przy tym, ćwiczenia są najczęściej dobrane indywidualnie dla danej osoby. Chodzi o to, ze zwykle ćwiczenia na koniu są uzupełnieniem ćwiczeń wykonywanych przez daną osobę w domu czy w gabinecie rehabilitacyjnym. Ćwiczenia na koniu stanowią więc kontynuację ćwiczeń domowych, np. zaleconych przez lekarza. Fizjoterapia na koniu jest czymś dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu pochodzenia neurologicznego i ortopedycznego. Jeżeli chodzi o prowadzącego hipoterapeutę, to musi on mieć w takim przypadku przygotowanie fizjoterapeutyczne – jest to mgr rehabilitacji lub technik fizjoterapii.

Zupełnie czymś innym jest psychopedagogiczna jazda konna w której wykorzystuje się i aspekty psychopedagogiczne. Jest to metoda zwłaszcza stosowana w przypadku dzieci. Hipoterapeuta wprowadza po kolei elementy psychoterapii, logopedii, gry i zabawy edukacyjne z użyciem różnych pomocy dydaktycznych. Oprócz tego dziecko uczy się pielęgnacji konia, wykonuje proste prace stajenne. Psychopedagogiczna jazda konna jest przede wszystkim przeznaczona dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, a także z opóźnieniem psychoruchowym, zaburzeniami emocjonalnymi oraz dla dzieci z dysfunkcjami w zakresie wzroku i słuchu. Hipoterapeutą w tym przypadku może być pedagog, psycholog albo terapeuta zajęciowy.

Terapia z koniem jest kolejną formą hipoterapii. W tym przypadku najważniejszy jest emocjonalny kontakt dziecka ze zwierzęciem. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ pomaga dziecku z kontakcie z otoczeniem, poprawia relację ze światem zewnętrznym. Jest to bardzo pomocne i przydatne, jeśli dziecko ma problemy w życiu społecznym, nie potrafi komunikować się z innymi.
Z terapii z koniem korzystają głównie dzieci autystyczne, psychotyczne, oraz z zaburzeniami zachowania i niedostosowane społecznie. Kto prowadzi takie zajęcia? Jest to psycholog lub pedagog.

Hipoterapia ma przeogromny wpływ zarówno na dziecko jak i na dorosłego człowieka. Może ona naprawdę zdziałać cuda. I o ile ośrodków, gdzie człowiek jest leczony za pomocą delfinoterapii jest mało na świecie, o tyle z hipoterapii skorzystać można w wielu miejscach w Polsce. Jeśli wiesz, że Twoi bliscy mają problem, w którym mogłaby pomóc im hipoterapia, zastanów się poważnie nad taką możliwością.
ika

hastagi na stronie:

#praca przy koniach w niemczech

Similar Posts