Tag Archives: technologie

Najnowsze technologie czyszczące w natarciu – firma Samsung sponsoruje renowację orłów

Najnowsze technologie czyszczące w natarciu – firma Samsung sponsoruje renowację orłów

Teaser

Firma Samsung po raz kolejny udowadnia, że jest niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie czystości. Tym razem, przy współpracy z Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie i Krakowie zostaną zastosowane najnowsze technologie użyte do wyczyszczenia elementów bramy Akademii Sztuk

Samsung stawia na Smart Culture

Samsung został partnerem technologicznym wystawy „Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi”, która inauguruje Rok Jubileuszowy Muzeum Narodowego w Warszawie. Wspierając spektakularną wystawę produktami, które stają się jej integralną częścią i wprowadzając nowe technologie umożliwiające niecodzienne prezentowanie eksponatów, firma inauguruje wyjątkowy

Top