Tag Archives: rozwi

Imtech generalnym wykonawc? Adventure World Warsaw

Firma Imtech podpisa?a kontrakt z firm? Las Palm Sp. z o.o na realizacj?  Adventure World Warsaw w Grodzisku Mazowieckim. Umowa obejmuje generalne wykonawstwo, w tym ca?okszta?t konstrukcji oraz realizacj? wszystkich instalacji mechanicznych i elektrycznych, a tak?e zarz?dzanie podwykonawcami mianowanymi. Warto??

Top